Hizmetler

 • İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK HİZMETİ
 • DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ
 • MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
 • SİSTEM KURMA VE RİSK YÖNETİMİ
 • TAHLİYELİ YANGIN EĞİTİMİ
 • YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 • HİJYEN EĞİTİMİ
 • SERTİFİKALI MESLEKİ EĞİTİM KURSU
 • İLK YARDIM EĞİTİMİ

İşe giriş rapor muayene

Mobil sağlık hizmeti portör

Hijyen eğitimi

OSGB işyeri hekimi

Sağlık raporu

Hizmet için İstanbul'un

iş sağlığı ve güvenliği hattı

Avrupa Bir OSGB

İşe Giriş Raporu

İşe giriş rapor muayene

Mobil sağlık hizmeti portör

Hijyen eğitimi

OSGB işyeri hekimi

Sağlık raporu

Hizmet için İstanbul'un

iş sağlığı ve güvenliği hattı

Avrupa Bir OSGB

İşe Giriş Raporu