Yönetim Politikası

Bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, Toplam Kalite ve Mükemmellik yönetimi anlayışıyla, paydaşlarının beklentilerinin dengeli ve artarak karşılanması, sürekli gelişim ve sürdürülebilir performansı için;

İnsan Kaynakları,

 • Şirketimize eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, ekip arkadaşlarını geliştiren insanları kazandırmayı,
 • Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için profesyonel bir çalışma ortamı yaratmayı,
 • Çalışanın gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilecek plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programlarını uygulanmayı, yöneticilerin çalışanlarının gelişiminden sorumlu tutmayı,
 • Tüm işe alımlarda/atamalarda, fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek uygun çalışanın bulunması durumunda öncelikle şirket içi çalışanları değerlendirmeyi,
 • Şirket yönetimi tarafından, çalışma düzen ve devamlılığını sağlamak amacıyla çalışan devir hızını ideal seviyeye getirmeyi,
 • Çalışanın ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut olanaklar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesi, bireysel yetenek ve gayretin ödüllendirildiği adil bir ücret politikası uygulamayı,
 • Çalışanlar arasında takım ruhunu geliştirmek için şirket içi iletişim kanalları oluşturmayı ve yönetmeyi,

Müşteri İlişkileri,

Sektöründe tercih edilen marka olmak amacıyla

 • Açık iletişimin sürekliliğini sağlamayı,
 • Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmayı,
 • Kendisine yansıyan şikayetleri, yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde, objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almayı ve çözümlemeyi,
 • Müşteri odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda hizmet vermeyi,
 • Hesap verebilen ve Müşteri geri bildirimlerinden elde ettiği deneyimle kendini sürekli iyileştiren bir organizasyon olmayı,

Sosyal Sorumluluk,

Sosyal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini yönetmeyi ve toplumun gelişimine katkıda bulunmayı,

İşbirlikleri,

Stratejik ihtiyaçlarımıza paralel olarak açık, dürüst, karşılıklı yarar elde etmeye ve değer katmaya dayanan, sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmayı,

Satın Alma,

Hizmet kalitesi için girdi kalitesine önem vererek tedarikçi performansını değerlendirmeyi ve geliştirmeyi, en az üç tedarikçiden teklif almayı ve şartları en iyi sağlayan tedarikçi ile çalışmayı,

Finans,

Resmi Mevzuatlar ve Uluslararası Muhasebe ilkeleriyle uyumlu, işletme sermayesinin verimli yönetilmesi için etkin nakit akış planlamasını, fayda/maliyet analizine dayalı dış ve iç kaynak kullanımını sağlamayı, yönetimin karar alma mekanizmalarını destekleyen zamanında ve etkin raporlama yapmayı,

Teknoloji,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve uygulayarak süreçlerin etkin yönetilmesini, inovasyonu ve sürdürebilir performansı güvence altına almayı,

Bilgi,

Paydaşlarımızın güvenilir, tutarlı ve güncel bilgiye kesintisiz ulaşımını, iş sürekliliğini sağlamayı ve güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riski en aza indirmeyi,

Yatırım,

Şirketin yatırım ihtiyaçlarını değerlendirerek en verimli alternatiflerin tespit edilmesi, uygun alternatif finansman kaynaklarının tespit ve temin edilmesini sağlamayı,

Sabit Varlıklar,

Varlıklarımızın yaşam çevrim sürelerini arttırmayı, sürdürülebilirliği göz önünde tutarak etkin, verimli kullanmayı ve güvenliğini sağlamayı,

İletişim,

Açık iletişimin sürekliliğini sağlamayı,

Pazarlama ve Satış,

Değer önermelerini temel almayı, ürün/hizmet algısının marka algısı ile bütünleştirilmesini sağlamayı ve sürdürülebilir satışı,

Etik kurallar ve temel değerlerimizle uyumlu, faaliyetleriyle ilgili standartlara ve yasal mevzuatlara uygun olarak sunmayı taahhüt eder.

İletişim

İstanbul Avrupa
Mustafa Kemalpaşa mah Hilal Sok
No: 39/A Avcılar İstanbul
Tel : +90 850 259 44 55
Gsm : +90 549 483 83 82

İstanbul Anadolu
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Cömert Sok.
No: 5/3 Üsküdar İstanbul

Hizmetlerimiz

-İşe giriş rapor muayene
-Mobil sağlık hizmeti portör
-Hijyen eğitimi
-OSGB işyeri hekimi
-Sağlık raporu

Referanslarımız