İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetlerimiz

 

Bir OSGB tarafından firmanız için atanan iş güvenliği uzmanları ;

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

 • Eğitim Planı hazırlamak

 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

 • Risk Değerlendirmesi yapmak

 • Acil Durum Planı hazırlamak

 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

 • İç Yönetmelik hazırlamak

 • İş İzni Prosedürü hazırlamak

 • Çalışma talimatları hazırlamak

 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

 • Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek

 • Basınçlı kapların  periyodik kontrollerini takip etmekle sorumludurlar.

Çalışma Süreleri 2016-2017

Çok Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 40 Dk.

Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 20 Dk.

Az Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 10 Dk.

İletişim

İstanbul Avrupa
Mustafa Kemalpaşa mah Hilal Sok
No: 39/A Avcılar İstanbul
Tel : +90 850 259 44 55
Gsm : +90 549 483 83 82

İstanbul Anadolu
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Cömert Sok.
No: 5/3 Üsküdar İstanbul

Hizmetlerimiz

-İşe giriş rapor muayene
-Mobil sağlık hizmeti portör
-Hijyen eğitimi
-OSGB işyeri hekimi
-Sağlık raporu

Referanslarımız