Bir OSGB Sağlık Tarama Hizmetlerimiz

 1. Akciğer Grafisi
 2. Odiometri (İşitme Testi)
 3. Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 4. Portör Muayenesi
 5.  Aşılar
 6. Laboratuvar Tetkikleri
 7. Kan sayımı (Hemogram)
 8. Tam idrar tahlili
 9. Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)
 10. Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)
 11. Hepatit B testi
 12. Serolojik tetkikler
 13. İdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol
 14. Vanil mandelik asit
 15. Hipurik asit. v.b.