İnsan Kaynakları,

 • Şirketimize eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, ekip arkadaşlarını geliştiren insanları kazandırmayı,
 • Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için profesyonel bir çalışma ortamı yaratmayı,
 • Çalışanın gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilecek plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programlarını uygulanmayı, yöneticilerin çalışanlarının gelişiminden sorumlu tutmayı,
 • Tüm işe alımlarda/atamalarda, fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek uygun çalışanın bulunması durumunda öncelikle şirket içi çalışanları değerlendirmeyi,
 • Şirket yönetimi tarafından, çalışma düzen ve devamlılığını sağlamak amacıyla çalışan devir hızını ideal seviyeye getirmeyi,
 • Çalışanın ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut olanaklar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesi, bireysel yetenek ve gayretin ödüllendirildiği adil bir ücret politikası uygulamayı,
 • Çalışanlar arasında takım ruhunu geliştirmek için şirket içi iletişim kanalları oluşturmayı ve yönetmeyi hedefliyoruz.

İnsan Kaynakları Stratejimiz:

 • Şirket dışındaki insan kaynağını cezbetmek, ve doğru işe doğru insanı yerleştirmek;
 • Şirket içindeki yetenekleri keşfetmek, geliştirmek ve elde tutmak;
 • Çalışanların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak;
 • Çalışan motivasyonunun korunmasını sağlamak.