Sağlık Personeli Görev Tanımı

  • Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
  • Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
  •  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  •  Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
  •  İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
  •  İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde
  • İşyeri hekimiyle birlikte çalışmak,  İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.